Mijn projecten

Project Noord-Zuidlijn Amsterdam

Half december 2015 ben ik begonnen met het programmeren voor de tractie energie voorziening van de nieuwe Noord-Zuid lijn in Amsterdam. Het betreft hier de energievoorziening voor de metro, die via een 3e rail geleverd wordt aan de metro. Via een middenspanningsinstallatie op een 6 tal locaties wordt de spanning omgezet naar 750VDC en aangeboden aan de sectieschakelinstallatie. Via deze installatie wordt er spanning op de 3e rail geschakeld. Daarnaast bevinden zich op een 2 tal locaties wisselverwarmingselementen en op de reizigers stations brandweer overzichtstableaus die ook bestuurd worden door dezelfde PLC.
De PLC configuratie bestaat uit 2 S7-416H PLC’s in redundante opstelling met 2500 I/O’s.
-Functionele specificatie opgesteld
-Software ontwerp specificatie opgesteld
-Test protocollen opgesteld
-PLC programma ontworpen in STEP7/PCS7
-PLC programma geprogrammeerd
-Programma / installatie in bedrijf gesteld
-FAT / SAT / ISAT afname.

Project Anton de Hon Industriële Automatisering De Hon Automation

Project Coolblue

Het in bedrijfstellen van een intern pakket transport systeem bij Coolblue in Tilburg. Dit wordt aangestuurd met
een Siemens S7 314 PLC geprogrammeerd met Step 7 classic. Dit deed ik in samenwerking met Maas Internal LogistiX.

Project Anton de Hon Industriële Automatisering De Hon Automation

Project Tromp Bakery Equipment

Van januari tot heden heb ik projecten bij Tromp Bakery Equipment gedaan. Dit bedrijf maakt hoogwaardige
voedingslijnen voor de bakkerij industrie. Mijn werkzaamheden bestonden uit het maken van een fds, het
programmeren van de besturing van de lijnen en het in bedrijf stellen van de lijnen. De programma’s worden
geschreven in Tia Portal 15 en Wincc of in AB RSLogix 5000 gebaseerd op S88. De lijnen worden aangestuurd
met Allen Bradley of Siemens Safety PLC’s. De motoren en de motion worden verzorgd door Lenze, SEW,
Siemens of AB regelaars.

Project Anton de Hon Industriële Automatisering De Hon Automation

Project Hoppenbrouwers

Van januari tot heden heb ik projecten bij Tromp Bakery Equipment gedaan. Dit bedrijf maakt hoogwaardige
voedingslijnen voor de bakkerij industrie. Mijn werkzaamheden bestonden uit het maken van een fds, het
programmeren van de besturing van de lijnen en het in bedrijf stellen van de lijnen. De programma’s worden
geschreven in Tia Portal 15 en Wincc of in AB RSLogix 5000 gebaseerd op S88. De lijnen worden aangestuurd
met Allen Bradley of Siemens Safety PLC’s. De motoren en de motion worden verzorgd door Lenze, SEW,
Siemens of AB regelaars.

Project Anton de Hon Industriële Automatisering De Hon Automation

Project Siemens Mobility

Bij Siemens Mobility ben ik gevraagd een veiligheidssysteem te ontwikkelen voor het afschakelen van
voedingen van metro’s van het gehele metro-net in Amsterdam. Daarna ben ik begonnen met het ontwikkelen
en programmeren van nieuwe besturingen van tractie-snelschakelaars voor 5 metrostations. Daarna ben ik gevraagd om deel te nemen in het IJtram project. Het betreft de tram tunnel van de
PietHein tunnel in Amsterdam. Eerst heb ik de verbindingen (profibus) opgezet tussen de oude systemen en de
nieuwe S7-1500 PLC. Daarna heb ik de FAT protocollen geschreven. Daarna ben ik de PLC software en het
Scada systeem gaan testen aan de hand van de FAT procollen.

Project Anton de Hon Industriële Automatisering De Hon Automation