Programmering Piet Heintunnel

De Piet Heintunnel heeft een apart gedeelte voor de tram: de IJtram-tunnel. De besturing van deze tunnel moest worden vervangen tijdens het renovatieproces. Gedurende het hele project moest de tram kunnen blijven rijden.

Om dit mogelijk te maken hebben we eerst de nieuwe Siemens besturings-PLC geprogrammeerd en getest. Daarna is de PLC geplaatst en zijn de deelinstallaties stapsgewijs overgezet naar de nieuwe PLC.